Granitt


Det meste av granitt som brukes i Norge kommer fra Kina, India eller Portugal. Det er små kvalitetsforskjeller. I vår butikk finner du et godt utvalg av granitt.

Granitt har mange bruksområder og finnes i mange varianter. Her er de mest vanlige:

Smågatestein brukes som belegg, kantavgrensning og renner. Kan skaffes i grå, sort, hvit og rust.

Storgatestein finnes i flere tykkelser, og benevnes med 14x20x14, 10x20x14 og 7x20x14. Det er bruksområdet som bestemmer hvilken tykkelse man bruker, men som kantavgrensning er det mest vanlig med 7 og 10 cm tykkelse. Storgatestein gir et solid og fint inntrykk som ramme rundt belegg, samt at den blir satt i mørtel og holder belegget på plass.

Kantstein finnes i mange bredder, de mest vanlige er 8, 10 og 12 cm. Brukes hovedsakelig på veier, rundkjøringer og gårdsplasser. Mest for å ta opp høyder og holde belegg på plass. Kantstein fås med fas hvis ønskelig. Muring med kantstein er også mulig, da legges steinen på flasken og man benytter mørtel som fuge. Dette gir en sterk mur.

Granitt som mur finnes som 20x20, 30x30 og 40x40 cm. Leveres i ca 1 meters lengde. Krever maskinbruk grunnet vekten. Kan stables tørt, men et tynt lag med mørtel er en god forsikring. Man kan bygge høyt og stabilt. Kan være tosidig for å skille to områder.